Bostadsrättsföreningen Hejaren 8

Kyrkogatan 7, Sundbyberg

Kontaktuppgifter

Faktureringsadress

Brf Hejaren 8
C/O Nordstaden AB
Storgatan 45
171 52 Solna

Besöks- och postadress

Brf Hejaren 8
Kyrkogatan 7
172 32 Sundbyberg

Styrelsen 2023

För frågor via e-post till styrelsen, använd fraga@hejaren.se

Arvid (1307), ordförande
Karolina (1404), sekreterare
Andreas (1003), ledamot
Nathalie (1304), ledamot
Erik (1406), ledamot
Sofia (1206), ledamot
Adam (1401), suppleant
Kevin (1201), suppleant

Valberedning 2023

Gustav (1206) gustav@hejaren.se

Felanmälan

Om det uppstår ett fel som föreningen ansvarar för (se stadgarna) gäller följande:

Vid akuta fel görs felanmälan till Nordstaden på telefonnummer 08-324060. Vid ej akuta fel, kontakta styrelsen på fraga@hejaren.se så att föreningen kan anlita de hantverkare som vi brukar använda. Om ni istället anlitar egna hantverkare för att åtgärda felen måste ni ersätta föreningen för den extra kostnad som uppstår jämfört med om föreningens hantverkare anlitats.

Förvaltning

Vid frågor som gäller kontrakt, månadsavgifter, elfaktura och dylikt, kontakta Nordstaden på telefonnummer 08-324060.

Problem med avlopp

Styrelsen får ofta frågor om vart man kan vända sig då det blir stopp i avloppet. Vi brukar rekommendera Solna Högtrycksspolning på telefon 08-821907 av gammal vana men det finns förstås en massa andra företag som också kan utföra jobbet.