Bostadsrättsföreningen Hejaren 8

Kyrkogatan 7, Sundbyberg

Kontaktuppgifter

Faktureringsadress

Brf Hejaren 8
C/O Nordstaden AB
Storgatan 45
171 52 Solna

Besöks- och postadress

Brf Hejaren 8
Kyrkogatan 7
172 32 Sundbyberg

Styrelsen

Arvid (1307), ordförande arvid@hejaren.se
Karolina (1404), sekreterare karolina@hejaren.se
Andreas (1003), ledamot andreas@hejaren.se
Nathalie (1304), ledamot nathalie@hejaren.se
Vendela (1308), ledamot vendela@hejaren.se
Erik (1406), ledamot erik@hejaren.se
Emma (1102), suppleant emma@hejaren.se
Lisa (1301), suppleant lisa@hejaren.se
Adam (1401), suppleant adam@hejaren.se

Valberedning

Hanna (1203)
Sofia (1206) sofia@hejaren.se

Felanmälan

Om det uppstår ett fel som föreningen ansvarar för (se stadgarna) gäller följande:

Vid ej akuta fel, eller akuta fel dagtid vardagar görs felanmälan till Nordstaden på telefonnummer 08-324060. Vid akuta fel då Nordstaden har stängt, kontakta styrelsen på styrelsen@hejaren.se så att föreningen kan anlita de hantverkare som vi brukar använda. Om ni istället anlitar egna hantverkare för att åtgärda felen måste ni ersätta föreningen för den extra kostnad som uppstår jämfört med om föreningens hantverkare anlitats.

Förvaltning

Vid frågor som gäller kontrakt, månadsavgifter, elfaktura och dylikt, kontakta Nordstaden på telefonnummer 08-324060.