Bostadsrättsföreningen Hejaren 8

Kyrkogatan 7, Sundbyberg

Aktuellt

Grillsäsongen 2022

Vi har gissat att grillsäsongen 2022 i princip är över och har därför plockat in grillarna, för att skona dom från vädrets makter. Om någon mot förmodan skulle vilja låna en grill, kontakta styrelsen så plockar vi fram en eller båda grillarna åt er.

Avgiftshöjning 2022

Månadsavgiften kommer att höjas med 85% från och med December 2022, med anledning av Tomträttsavgälden (se nedan). En domstolstvist pågår och även samtal med kommunen som kan leda till att tomträttsavgälden blir lägre, men det kan ta månader eller år innan det är avgjort. Nya hyresavier kommer att skickas ut för December.

Tomträttsavgäld

Vi har en särskild grupp för att arbeta med denna fråga. Informationsmöten hålls löpande då vi har ny information att dela med våra medlemmar. Under fliken dokument hittar ni kommunens initiala brev med förslag på höjning av Tomträttsavgälden. På kommunfullmäktigesammanträdet i Juni så debatterades detta hårt: Klicka på denna länk till Kommunfullmäktige 20 juni 2022 så kommer ni direkt till punkt 48 på dagordningen. Om man vill sätta sig in mera i ärendet, riktlinjerna och skrivelser från de olika partierna så finns all information på denna länk.