Bostadsrättsföreningen Hejaren 8

Kyrkogatan 7, Sundbyberg

Aktuellt

Ordinarie föreningsstämma 2023

Årsstämman (ordinarie föreningsstämma) hölls den 17:e Maj. Förutom ordinarie punkter så beslutade stämman att anta nya stadgar. Men för att byta stadgar så måste det beslutas på två olika stämmor, så i höst kommer vi att kalla till en Extra föreningsstämma med bara en punkt på dagordningen: nya stadgar. Observera att de gamla stadgarna finns kvar här på hemsidan tills det andra beslutet har fattats. Styrelsens nya sammansättning finns på sidan “Kontaktuppgifter”.

Felanmälningar

Från och med Februari ska alla felanmälningar som inte är akuta felanmälas till någon i styrelsen. Anledningen är att vi fixar de flesta fel själva (utan kostnad) och vi har haft MASSOR av kostnader för felanmälningar där reparatören anländer efter att vi redan har fixat felet. Ett sådant onödigt “reparationsbesök” kostar som regel 1200-2500 kronor per gång. Akuta fel som att någon sitter fast i hissen eller en skada på en vattenledning där det sprutar vatten ska förstås felanmälas genast enligt anslag i trapphuset/hissen eller enligt instruktioner i vårt nyhetsbrev.

Nya ordningsregler

Nya ordningsregler har delats ut tillsammans med Februari månads nyhetsbrev. Läs dom, du är skyldig att veta vad som står i ordningsreglerna (och att följa dom). Ordningsreglerna finns även under “Dokument” här på hemsidan.

Lediga parkeringar

För närvarande finns 1 ledig garageplats för MC/Moped, inga lediga parkeringar för bil, varken utomhus eller i garaget, och det är 1 person på kö. Kontakta Karolina om du för parkeringsfrågor.

Parkeringsavtal

Vi hanterar numera alla nya parkeringsavtal helt elektroniskt, där man måste signera med BankID. Detta berör inte gamla avtal utan de fortsätter att gälla som vanligt.

Tomträttsavgäld

Vi har en särskild grupp för att arbeta med denna fråga. Informationsmöten hålls löpande då vi har ny information att dela med våra medlemmar (processen går inte fort).