Bostadsrättsföreningen Hejaren 8

Kyrkogatan 7, Sundbyberg

Aktuellt

Låsbyte

Styrelsen har beslutat att skyndsamt byta ut samtliga lås till gemensamma utrymmen. Bakgrunden till detta är förstås de inbrott som vi har haft i höst. Låsbytet kommer att ske ungefär den 21:a December. Dessförinnan måste alla hämta sina nya nycklar. När nya nycklarna finns att hämta kommer det att informeras på anslagstavlan i entren och här på hemsidan.

Avgifter 2024

Efter styrelsens budgetmöte i början av December beslutades att samtliga avgifter kan hållas oförändrade tills vidare

Ändrade e-postadresser

På grund av enorma mängder med skräppost så har styrelsen beslutat sig för att byta e-postadresser. För att komma i kontakt med styrelsen med era frågor använd fraga@hejaren.se eller prata med oss direkt, se sidan kontaktuppgifter.

Tvättstugan

Det finns för många bokningspluppar på tavlan och folk använder inte sina bokningstider, eller tvättar trots att någon annan har bokat en tid. Det gör ju att det blir svårare för oss boende att boka tider när vi vill. Styrelsen har beslutat att utreda hur vi ska kunna lösa detta. Mer information kommer.

Inbrott i vindsförråd

Vi har haft inbrott i vindsförråden runt den 21:a Oktober. Någon har tagit sig in genom båda ståldörrarna utan att göra åverkan på dom vilket får oss att tro att det är någon som har en nyckel till dom. Det kan vara någon som bor här nu, en tidigare boende, eller någon som har hittat en borttappad nyckel. Styrelsen har därför beslutat att utreda om vi kan byta samtliga lås (utom till lägenheterna förstås, det är var och ens eget ansvar). Mer information kommer.

Nya stadgar

Vid vår extra föreningsstämma den 17:e September 2023 klockan 19.00 antogs nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Hejaren 8. Nu skickas de för registrering hos Bolagsverket och därefter vinner de laga kraft. Så fort detta inträffar så kommer de gamla stadgarna att tas bort från hemsidan och den nya stadgarna blir helt enkelt de enda stadgar vi har. Vid frågor hänvisas till ordförande.

Avgiftsförändring

Styrelsen har med stöd av vår ekonomiska förvaltare beslutat att sänka årsavgifterna (månadshyran) med 20% från och med kvartal 4 2023. Detta med anledning av vår nya tomträttsavgäld. Observera att denna förändring endast har med tomträttsavgälden att göra, ordinarie budget för nästa år beslutas i December och då avgörs om det behövs en avgiftsförändring för 2024 med anledning av inflation, räntor, det allmänna kostnadsläget och så vidare.

Tomträttsavgälden fastställd

Nu är det äntligen avgjort, tomträttsavgälden är fastställd för de kommande 20 åren. Vi hyr vår mark på 20-åriga avtal av kommunen och den årliga hyran kallas tomträttsavgäld. Senast när det var dags för höjning av beloppet inledde vi en rättstvist om storleken på höjningen. Dom har nu fallit angående tomträttsavgälden, den vann laga kraft 22/7 och kan inte längre överklagas. Initialt ville kommunen höja vår årliga tomträttsavgäld med 1 227 000 kronor per år. Vi har förlikats med kommunen om en höjning med 600 000 kronor per år. Det innebär att höjningen blir mindre än hälften av vad kommunen först begärde men var och en av parterna får betala sina egna juridiska kostnader. Vår nya tomträttsavgäld är alltså 750 000 kronor per år numera (150 000 tidigare).

Ordinarie föreningsstämma 2023

Årsstämman (ordinarie föreningsstämma) hölls den 17:e Maj. Förutom ordinarie punkter så beslutade stämman att anta nya stadgar. Men för att byta stadgar så måste det beslutas på två olika stämmor, så i höst kommer vi att kalla till en Extra föreningsstämma med bara en punkt på dagordningen: nya stadgar. Observera att de gamla stadgarna finns kvar här på hemsidan tills det andra beslutet har fattats. Styrelsens nya sammansättning finns på sidan “Kontaktuppgifter”.

Felanmälningar

Från och med Februari ska alla felanmälningar som inte är akuta felanmälas till någon i styrelsen. Anledningen är att vi fixar de flesta fel själva (utan kostnad) och vi har haft MASSOR av kostnader för felanmälningar där reparatören anländer efter att vi redan har fixat felet. Ett sådant onödigt “reparationsbesök” kostar som regel 1200-2500 kronor per gång. Akuta fel som att någon sitter fast i hissen eller en skada på en vattenledning där det sprutar vatten ska förstås felanmälas genast enligt anslag i trapphuset/hissen eller enligt instruktioner i vårt nyhetsbrev.

Nya ordningsregler

Nya ordningsregler har delats ut tillsammans med Februari månads nyhetsbrev. Läs dom, du är skyldig att veta vad som står i ordningsreglerna (och att följa dom). Ordningsreglerna finns även under “Dokument” här på hemsidan.

Lediga parkeringar

För närvarande finns 3 lediga garageplatser för MC/Moped, inga lediga parkeringar eller garageplatser för bil och det är 2 på kö. Kontakta styrelsen på fraga@hejaren.se om du har parkeringsfrågor.

Parkeringsavtal

Vi hanterar numera alla nya parkeringsavtal helt elektroniskt, där man måste signera med BankID. Detta berör inte gamla avtal utan de fortsätter att gälla som vanligt.