Bostadsrättsföreningen Hejaren 8

Kyrkogatan 7, Sundbyberg

Om föreningen

Hejaren 8 är en fristående, äkta, bostadsrättsförening som ligger på Kyrkogatan 7 i Sundbyberg.

Fastigheten byggdes 1964 och består av 35 lägenheter (17 enrumslägenheter och 18 trerumslägenheter) samt 5 lokaler. Tre av lokalerna är bostadsrättslokaler, två lokaler är hyresrätter. De gemensamma utrymmena består av cykelförråd och tvättstuga. Det finns ett miljörum med kärl för glas, plast, metall, papper, kartong, batterier och ljuskällor. Intill sopkärlen ute på gården finns kärl för matkompost.

I månadsavgiften ingår värme, vatten (kallt och varmt) samt sophämtning och övrig förvaltning. Fastigheten är ansluten via fiber till Sundbybergs stadsnät som erbjuder bredband och tv från olika leverantörer. Föreningen har ett gemensamt elavtal med individuell elmätning. Detta innebär att boende inte behöver teckna elavtal, istället fakturerar bostadsrättsföreningen bostadsrättsinnehavaren för elförbrukningen.

Föreningen har mycket låga lån med en belåningsgrad på under 2450 kronor/kvadratmeter. Dessutom har föreningen tomträtt med ett fast pris fram till år 2042 så ingen risk för överraskningar där.

Bostadsrättsföreningens fastighet är fullvärdesförsäkrad hos TryggHansa. Bostadsrättstillägg ingår inte i månadsavgiften utan tecknas separat av bostadsrättsinnehavaren.

För att komma i kontakt med styrelsen, skicka e-post till fraga@hejaren.se

Stadgar och ordningsregler

Föreningens stadgar och ordningsregler hittar du under fliken dokument. Samtliga dokument utom ordningsreglerna bygger på branschorganisationens Bostadsrätternas rekommendationer.

Andrahandsuthyrning

Stadgarna reglerar vad som gäller för andrahandsuthyrning. Styrelsen behandlar ansökningar på ordinarie styrelsemöten som sker ungefär en gång i månaden. Det kan alltså ta ca 1 månad innan man får besked. Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning, avgiften är 10% av gällande prisbasbelopp per år.

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Kontrakt för andrahandsuthyrning ska bifogas. Styrelsen vill dessutom ha ett intyg från arbetsgivare/lärosäte/sambo som bekräftar giltigt skäl till andrahandsuthyrning, är orsaken annan skall detta anges i ansökan.

Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

Parkering

Föreningen har ett garage med 13 bilplatser och 4-6 motorcykelplatser. Dessutom har vi en parkering med 8 bilplatser. Priserna för att hyra parkeringsplats av föreningen är:

  • Bilparkering utomhus – 533 kr / månad
  • Bilparkering i garage – 683 kr / månad.
  • Bilparkering i garage med aktiv el-laddstolpe 783 kr/mån + faktisk energiförbrukning.
  • MC-parkering i garage – 320 kr / månad.

För garageparkering (MC/Bil) debiteras medlemmen en pantavgift på 800 kr för garageport-öppnare. Denna engångsavgift återbetalas vid avslutat avtal och återlämnande av garagenycklar.

För aktuell information om eventuell kö till parkering och garage, kontakta styrelsen på fraga@hejaren.se .

Avsiktsförklaring för nya medlemmar

Enligt stadgarna har föreningen ett bosättningskrav. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte ska bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. För att säkerställa detta tillämpar föreningen sedan 2016-10-25 en mall för avsiktsförklaring för nya medlemmar som ska fyllas i och signeras innan nya medlemmar kan godkännas. Mallen finns under fliken dokument.

Genomfört underhåll

2024 – Ny entrebelysning
2023 – Nytt låssystem till gemensamma lokaler
2022 – Installerades nya elmätare (individuell elmätning införs)
2021 – Obligatorisk ventilationskontroll
2021 – Nya träpaneler under fönster på husets baksida
2021 – Två nya tvättmaskiner (grov + mindre)
2021 – Asfaltering av framsida hus samt garageuppfart
2021 – Installation av el-laddstolpar i garaget
2020 – Byte till LED-belysning i garage och vind
2017 – Relining av avloppsstammar genomförd
2016 – Byte till LED-belysning i trapphus
2016 – Ersatt en av dom två mindre tvättmaskinerna
2016 – Samtliga balkonger renoverade, Röklucka utbytt
2015 – Stamspolning, Bauer Watertechnology’s vattenbehandlingssystem installerat
2014 – Nya stamventiler och termostater
2013 – Byte av frånluftsfläkt
2011 – Byte av fönster, 3-glas, stamspolning
2009 – Byte av yttertak till nytt plåttak

Övrigt

Lägenheterna har 1-fas el (230V) indragen och det är i nuläget inte aktuellt att dra in 3-fas el (380V) pga omfattande investeringar som då skulle behövas. Detta är viktigt att veta för dig som funderar på att köpa en ny spis eller installera infravärme eller någon annan krävande apparat.