Aktuellt

TOMTRÄTTSAVGÄLD 2022
Med anledning av Sundbybergs Stads kommande omprövning av vår tomträttsavgäld, publicerar vi kommunens förslag i denna länk.

Styrelsen (Arvid, Andreas, Karolina och Jan) hade möte med Sundbybergs Stad 13/9 2021. Det visade sig att det inte fanns något att förhandla om, utan det blev en redovisning av vad vi redan vet från det förslag som kommunen lämnat (länken ovan).

 

Här visas senaste infobladet till våra medlemmar. Infobladet är också uppsatt på anslagstavlan vid porten.