Aktuellt

  • Tisdag 15 maj 2018 kl 19:00 är det föreningsstämma i föreningslokalen på Kyrkogatan 7. Se kallelse, bilaga om stadgeändring och fullmaktsblankett.
  • Relining av avloppsstammar är genomfört och slutfört i december 2017.
  • Byte av synliga avloppsrör i garaget 22-24 augusti som förberedelse inför höstens stambyte av övriga avloppsrör. Bilar måste flyttas och toalett och vattenkran får ej användas mellan 07:30 och 16:00. Toalett och vatten kan nyttjas i tvättstugan.
  • Styrelsen har beslutat att höja månadsavgiften för föreningens medlemmar med 2% från 2017.
  • Från den 5 oktober 2016 så ändras utbudet av TV-kanaler. Läs mer på sidan om Föreningen.
  • Balkongrenovering har slutförts under hösten 2016 och kostnaden hamnade väl under budget.
  • Den 3 maj 2016 har kallelse till föreningsstämma skickats ut till alla medlemmar. Föreningsstämma kommer äga rum på Kyrkogatan 7 i källarlokalen den 25 maj kl 19:00.
  • Under andra halvan av 20015 har vi genomfört stamspolning och obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Felaktigheter som upptäcktes vid OVK har också åtgärdats. Balkongbesiktning har också genomförts och vissa reparationer kommer behöva beställas med förväntat genomförande under våren 2016.
  • Föreningsstämman har vid ordinarie stämma 2015-05-20 och vid extra stämma 2015-06-16 beslutat om nya stadgar. Läs protokollen här.
  • Nu finns information för boende på hemsidan. Du hittar informationen i menyn ovan. Vi har bland annat uppdaterat med telefonnummer som man kan ringa vid akuta fel, exempelvis vattenläckage.
Top