Information för boende

Kontakta styrelsen

Är du medlem i föreningen och vill komma i kontakt med styrelsen? Maila oss via styrelsen@hejaren.se

Specifika frågor? Vg se nedan:
Arvid Venngren, ordförande ordf@hejaren.se
Har hand om allmänna frågor, köp/sälj av lägenhet, hemsidan, underhållsplan, tomträtt, huvudnycklar.

Andreas Jenestad, ledamot andreas@hejaren.se
Ansvarsområde: Kontakt med externa parter som ska utföra arbete i huset, ventilation, andrahandsuthyrningar, underhållsplan. 

Karolina Bjärnhall, suppleant: karolina@hejaren.se
Ansvarsområde: Garage, kölista p-platser, miljö- och soprum.

Markus Eriksson, suppleant: markus@hejaren.se
Ansvarsområde: Tvättstuga, gårdsstädning 1-2 ggr/år.

Avfall

På bottenvåningen finns ett kretsloppsrum där man kan återvinna glas, tidningar, plastförpackningar, metallförpackningar och batterier. Ute på gården finns kärl för brännbart och matavfall (2 bruna behållare). Föreningen får lägre kostnader ju mer vi sorterar.

Om ni har väldigt stora volymer får ni gärna bära det till närmaste kommunala återvinningsstation då vi betalar för alla sopor och avfall vi slänger i huset. Använd sunt förnuft.

Förvaltning och felanmälan

Om det inträffar ett fel i fastigheten som föreningen ansvarar för är huvudregeln att föreningen står för kostnaderna. Var ändå vänliga och kontakta styrelsen så får den kontakta den hantverkare som föreningen anlitar.

Om styrelsen inte är nåbar kan ni på dagtid göra en felanmälan till Nordstaden på www.nordstaden.se eller 08-32 40 60.

Om ni istället anlitar egna hantverkare för att åtgärda felen måste ni ersätta föreningen för den extra kostnad som uppstår jämfört med om föreningens hantverkare anlitats.

Andrahandsuthyrning

Stadgarna paragraf 47, reglerar vad som gäller för andrahandsuthyrning. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Styrelsen vill se kopia på kontrakt för andrahandsuthyrning när den ska bevilja tillstånd. Sådana mallar finns lätt att finna vid sökning på Google. Exempelvis har hyresgästföreningen mallar som är gratis att använda. Styrelsen vill dessutom ha ett intyg från arbetsgivare/lärosäte/sambo som bekräftar giltigt skäl till andrahandsuthyrning. Är orsaken annan skall detta anges i ansökan. Kontrakt och intyg kan skickas per mail.

Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

Styrelsen behandlar ansökningar på ordinarie styrelsemöten som sker en gång i månaden. Det kan alltså ta ca 1 månad innan man får besked.

2015-10-07 beslutades om avgift för andrahandsuthyrning av styrelsen. De nya stadgarnas paragraf 9 sätter ramarna för när avgiften får tas ut och hur stor den får vara. Styrelsen har beslutat om att avgiftsnivån ska vara 10% av gällande prisbasbelopp per år.
Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr vilket ger en årsavgift på 4730 kr för den som hyr ut ett helt år.

Parkering

För att parkera på Sundbybergs gator behöver man ansöka om boendeparkering, vilket kan göras på kommunens hemsida.

Vill man hyra en parkeringsplats utomhus (8 st) eller i garage (15 st bilplatser + 4 st MC-platser) kan man kontakta Karolina. Vanligtvis är det viss kö. Priserna för att hyra parkeringsplats av föreningen är:

  • Bilparkering utomhus – 533 kr / månad
  • Bilparkering i garage – 683 kr / månad. En pantavgift á 800 kr för garageport-öppnare debiteras av medlemmen.
  • Bilparkering med aktiv el-laddstolpe 783 kr/mån + faktisk energiförbrukning.
  • MC-parkering i garage – 320 kr / månad.

För garageparkering (MC/Bil) debiteras medlemmen en pantavgift á 800 kr för garageport-öppnare. Denna engångsavgift återbetalas vid avslutat avtal och återlämnande av garagenycklar.

Just nu finns det 0 lediga Bil- och 0 lediga MC-platser i garaget. 0 lediga parkeringsplatser utomhus. Uppsägningstiden är 1 månad, åt båda hållen.

F.n. är det 3 personer i kön till bilplatserna och 0 person i kö för MC-platserna. Genomsnittstiden för Bilparkeringsplats är ca 2-5 år.

När det uppstår en ny garageplats och man som medlem i föreningen har anmält att man önskar byta garageruta, kan man göra detta mot en engångsavgift á 1000 kr för administrativt arbete. Nytt garageavtal tecknas.

Kontakta Karolina (karolina@hejaren.se) i styrelsen för mer info.

Övrigt

Vad ska man göra om det börjar brinna? Läs instruktionerna från MSB här. Tänk också på att det är förbjudet att förvara brandfarliga gaser och behållare i förrådsutrymmen. Äger du brandfarliga föremål såsom gaser så måste du förvara dessa i din lägenhet där du har uppsyn och där temperaturen inte skiftar lika mycket som på vinden.

Lägenheterna har 1-fas el (230V) indragen och det är i nuläget inte aktuellt att dra in 3-fas el (380V) pga omfattande investeringar som då skulle behövas. Detta är viktigt att veta för dig som funderar på att köpa en ny spis eller installera infravärme på balkongen.

Sundbybergs stadsnät. Föreningen är ansluten till Sundbybergs stadsnät, för mer information om vad som finns tillgängligt besök www.sundbybergsstadsnat.se samt läs deras informationsbrev till föreningen

Fönster. Några medlemmar har upplevt att fönsterhandtag kan kärva, något som visat sig lösas av att smörja mekanismen.