Information för boende

Kontakta styrelsen

Är du medlem i föreningen och vill komma i kontakt med styrelsen? Jan Svedjeholm (jan [at] hejaren.se) ansvarar för frågor som köp/sälj av lägenhet och ordning och reda i huset. Hör av er till honom om ni har åsikter om soprum eller liknande.

Andreas Jenestad (ordf [at] hejaren.se) har hand om övriga frågor, exempelvis andrahandsuthyrning, om du vill söka tillstånd för ombyggnad av lokal etc.

Avfall

På bottenvåningen finns ett kretsloppsrum där man kan återvinna glas, tidningar, plastförpackningar, metallförpackningar och batterier. Ute på gården finns kärl för brännbart och matavfall (2 bruna behållare). Föreningen får lägre kostnader ju mer vi sorterar.

Om ni har väldigt stora volymer får ni gärna bära det till närmaste kommunala återvinningsstation då vi betalar för alla sopor och avfall vi slänger i huset. Använd sunt förnuft.

Förvaltning och felanmälan

Om det inträffar ett fel i fastigheten som föreningen ansvarar för är huvudregeln att föreningen står för kostnaderna. Var ändå vänliga och kontakta styrelsen så får den kontakta den hantverkare som föreningen anlitar.

Om styrelsen inte är nåbar kan ni på dagtid göra en felanmälan till Nordstaden på www.nordstaden.se eller 08-32 40 60.

Om ni istället anlitar egna hantverkare för att åtgärda felen måste ni ersätta föreningen för den extra kostnad som uppstår jämfört med om föreningens hantverkare anlitats.

Andrahandsuthyrning

Stadgarna reglerar vad som gäller för andrahandsuthyrning. Styrelsen vill gärna se kopia på kontrakt för andrahandsuthyrning när den ska bevilja tillstånd. Sådana mallar finns lätt att finna vid sökning på Google. Exempelvis har hyresgästföreningen mallar som är gratis att använda.

Styrelsen behandlar ansökningar på ordinarie styrelsemöten som sker en gång i månaden. Det kan alltså ta ca 1 månad innan man får besked. Se till att inkludera namn på den som ska hyra lägenheten och vilken period uthyrningen gäller i din ansökan.

2015-10-07 beslutades om avgift för andrahandsuthyrning av styrelsen. De nya stadgarnas paragraf 9 sätter ramarna för när avgiften får tas ut och hur stor den får vara. Styrelsen har beslutat om att avgiftsnivån ska vara 10% av gällande prisbasbelopp per år. Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kr vilket ger en årsavgift på 4450 kr för den som hyr ut ett helt år. Uthyrningar som godkänts före styrelsemötet 2015-10-07 kommer inte omfattas för den godkända perioden.

Parkering

För att parkera på Sundbybergs gator behöver man ansöka om boendeparkering, vilket kan göras på kommunens hemsida.

Vill man hyra en parkeringsplats utomhus (8 st) eller i garage (15 st) kan man kontakta ordförande. Vanligtvis är det viss kö. Det finns även 3 st MC-platser i garaget. Priserna för att hyra parkeringsplats av föreningen är:

  • Bilparkering utomhus – 533 kr / månad
  • Bilparkering i garage – 683 kr / månad
  • MC-parkering i garage – 320 kr / månad

Just nu finns det ledig Bil och MC-plats i garage. Kontakta Rashidah(rashidah@hejaren.se) i styrelsen för mer info.

Övrigt

Vad ska man göra om det börjar brinna? Läs instruktionerna från MSB här. Tänk också på att det är förbjudet att förvara brandfarliga gaser och behållare i förrådsutrymmen. Äger du brandfarliga föremål såsom gaser så måste du förvara dessa i din lägenhet där du har uppsyn och där temperaturen inte skiftar lika mycket som på vinden.

Lägenheterna har 1-fas el (230V) indragen och det är i nuläget inte aktuellt att dra in 3-fas el (380V) pga omfattande investeringar som då skulle behövas. Detta är viktigt att veta för dig som funderar på att köpa en ny spis eller installera infravärme på balkongen.

Sundbybergs stadsnät. Föreningen är ansluten till Sundbybegs stadsnät, för mer information om vad som finns tillgängligt besök www.sundbybergsstadsnat.se samt läs deras informations brev till föreningen

Fönster. Några medlemmar har upplevt att fönsterhandtag kan kärva, något som visat sig lösas av att smörja mekanismen. Behövs information om hur eller lån av låsolja, maila jan@styrelsen.se

Top