Föreningsstämma 2017

Medlemmar är välkomna på föreningsstämma för Brf Hejaren 8 den 18 maj 2017 kl 19:00 i föreningens lokal i källaren. Kallelse och samtliga bilagor finns här nedan och kommer även läggas i brevinkast till medlemmarna. De medlemmar som har uppgivit en avvikande postadress till vårt medlemsregister som administreras av Nordstaden kommer få sin kallelse skickad till sig.

Protokoll från föreningsstämma 2017 – uppladdat den 23 maj 2017.

Kallelse

Årsredovisning 2016

Förslag på ändrade stadgar

Fullmaktsblankett