Föreningen

Om föreningen Brf Hejaren

Bostadsrättsföreningen Hejaren 8 ligger på Kyrkogatan 7 i Sundbyberg. Föreningens fastighet byggdes 1964 och består av 35 lägenheter och 5 lokaler. Tre av lokalerna är bostadsrättslokaler, bland annat kommunens lokal som tidigare varit förskola. Övriga två lokaler är hyresrätter som hyrs ut på långtidskontrakt. Föreningen disponerar även 15 garageplatser, 8 p-platser och 3 MC-platser som hyrs ut till medlemmar och hyresgäster.

I hyran / avgiften igår värme, vatten (kallt och varmt) samt ett basutbud av TV-kanaler (1:an, 2:an, 4:an, TV6, SVT24, Barnkanalen & Kunskapskanalen). Fastigheten är ansluten till Sundbybergs stadsnät vilket möjliggör snabbt bredband och fler TV-kanaler via olika leverantörer. Läs mer på deras hemsida.

Avgifter vid överlåtelse

Enligt stadgarna nedan är pantsättningsavgiften 1% av gällande prisbasbelopp och överlåtelseavgiften är 2.5% av gällande prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kronor.

Avsiktsförklaring för nya medlemmar

Enligt stadgarna har föreningen ett bosättningskrav. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte ska bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. För att säkerställa detta tillämpar föreningen sedan 2016-10-25 en mall för avsiktsförklaring för nya medlemmar som ska fyllas i och signeras innan nya medlemmar kan godkännas. Mallen finns här.

Genomfört underhåll

2002 – Tvättstuga med nya maskiner
2002 – Byte av undercentral
2009 – Byte av yttertak till nytt plåttak
2011 – Byte av fönster, 3-glas
2011 – Stamspolning utförd
2013 – Byte av frånluftsfläkt
2014 – Nya stamventiler och termostater
2015 – OVK och vissa åtgärder genomförda
2015 – Stamspolning utförd
2015 – Bauer Watertechnology’s vattenbehandlingssystem installerat
2016 – Samtliga balkonger renoverade
2016 – Röklucka utbytt
2017 – Relining av avloppsstammar genomförd

Utöver detta har mindre löpande renovering kontinuerligt genomförts, exempelvis renovering av trappa utomhus till lokaler.

Ordningsregler och stadgar

Här hittar du Brf Hejarens gällande stadgar sedan 2018-05-15.

Föreningen har även ordningsregler som också är bra att känna till.

Om du vill läsa de gamla stadgarna som gällde mellan 2009-11-23 och 2015-06-15 så finns de här.

Årsredovisningar

Föreningsprotokoll

Adress

Faktureringsadress till föreningen är:
Brf Hejaren 8
C/O Nordstaden AB
Storgatan 45
171 52 Solna

Besöks- och postadress till föreningen är:
Brf Hejaren 8
Kyrkogatan 7
172 32 Sundbyberg

Top