Föreningen

Om föreningen Brf Hejaren

Bostadsrättsföreningen Hejaren 8 ligger på Kyrkogatan 7 i Sundbyberg. Föreningens fastighet byggdes 1964 och består av 35 lägenheter och 5 lokaler. Tre av lokalerna är bostadsrättslokaler, bland annat kommunens lokal som tidigare varit förskola. Övriga två lokaler är hyresrätter som hyrs ut på långtidskontrakt. Föreningen disponerar även 15 garageplatser, 8 p-platser och 4 MC-platser som hyrs ut till medlemmar och hyresgäster.

I hyran / avgiften igår värme, vatten (kallt och varmt) samt ett basutbud av TV-kanaler (1:an, 2:an, 4:an, TV6, SVT24, Barnkanalen & Kunskapskanalen). Fastigheten är ansluten till Sundbybergs stadsnät vilket möjliggör snabbt bredband och fler TV-kanaler via olika leverantörer. Läs mer på deras hemsida.

Avsiktsförklaring för nya medlemmar

Enligt stadgarna har föreningen ett bosättningskrav. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte ska bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. För att säkerställa detta tillämpar föreningen sedan 2016-10-25 en mall för avsiktsförklaring för nya medlemmar som ska fyllas i och signeras innan nya medlemmar kan godkännas. Originalet ska skickas. Mallen finns här.

Ordningsregler och stadgar

Här hittar du Brf Hejarens gällande stadgar sedan 2018-05-15.
Föreningen har även ordningsregler som också är viktiga att känna till.

Om du vill läsa de gamla stadgarna som gällde mellan 2009-11-23 och 2015-06-15 så finns de här.

Genomfört underhåll

2002 – Tvättstuga med nya maskiner
2002 – Byte av undercentral
2009 – Byte av yttertak till nytt plåttak
2011 – Byte av fönster, 3-glas, stamspolning
2013 – Byte av frånluftsfläkt
2014 – Nya stamventiler och termostater
2015 – OVK, Stamspolning, Bauer Watertechnology’s vattenbehandlingssystem installerat
2016 – Byte till LED-belysning i trapphus
2016 – Ersatt en av dom två mindre tvättmaskinerna
2016 – Samtliga balkonger renoverade, Röklucka utbytt
2017 – Relining av avloppsstammar genomförd
2020 – Byte till LED-belysning i garage och vind
2021 – Två nya tvättmaskiner (grov + mindre).
2021 – Asfaltering av framsida hus samt garageuppfart.
2021 – Installation av el-laddstolpar i garaget.
2021 – Nya träpaneler under fönster på husets baksida

Utöver detta har mindre löpande renovering kontinuerligt genomförts, exempelvis renovering av trappa utomhus till lokaler.

Årsredovisningar

Föreningsprotokoll

Adress

Faktureringsadress till föreningen är:
Brf Hejaren 8
C/O Nordstaden AB
Storgatan 45
171 52 Solna

Besöks- och postadress till föreningen är:
Brf Hejaren 8
Kyrkogatan 7
172 32 Sundbyberg